Tåsen Torg - Oslo

NorgesGruppen Eiendom ønsker å revitalisere Tåsen Senter og videreutvikle eiendommen med flere næringsarealer, boliger og parkering.

Planene innebærer at dagens nærsenter rives og det bygges et nytt senter med en stor dagligvarebutikk, kafeer og annen handel.
I tillegg vil våre kunder, som i dag, få et godt helsetilbud med lege-, fysioterapi- og tannlegetjenster.

Vi har lagt inn et nytt torg som åpner seg mot vest og som får alle de kvaliteter som er nødvendig for å bli Tåsens nye møteplass.  Oppover i etasjene kommer det ca. 120 gode lyse leiligheter med solrike balkonger.  All parkering og varelevering er lagt under bakken eller skjermet i bygg.

Tåsen Torg - Oslo

Areal
Ca 2 800 Kvm
Arkitekt
Arcasa Arkitekter AS
Status
Under regulering
Nettside

Kontaktperson

Geir Inge Juriks
Geir Inge Juriks
Utviklingsdirektør
NorgesGruppen Eiendom
950 51 389