OM NORGESGRUPPEN EIENDOM

NorgesGruppen Eiendom har som hovedfokus å sikre gode beliggenheter for
selskapets kjeder og virksomheter.

Innenfor NorgesGruppens eiendomsvirksomhet arbeides det kontinuerlig med å skaffe gode beliggenheter for våre butikker. Eiendomsvirksomheten er et eget forretningsområde i NorgesGruppen.

NorgesGruppen besitter via datterselskaper over 800.000 kvm med eiendomslokaler i Norge. Dette er alt fra enkeltbygg til kjøpesenter og engroslager. Vi jobber uavbrutt med å skaffe gode beliggenheter for våre butikker. I tillegg til egen eiendom leier vi derfor inn over 1.200.000 kvm til bruk for våre virksomheter.

NorgesGruppen er også deleier i en rekke andre eiendomsselskaper. Ett av disse er Scala Eiendom, et kjøpesenterselskap bestående av 22 kjøpesentre og om lag 625 MNOK i årlige leieinntekter.

Vi ønsker å komme i kontakt med personer og firmaer som kan tilby alt fra godt beliggende tomter til større utbyggingsprosjekter, inneholdende både bolig og næring. Ta kontakt med regionsdirektøren i ditt distrikt.

Ta også gjerne kontakt dersom du har hendvendelser som ikke er knyttet til et bestemt geografisk område.

NorgesGruppen Eiendom har til enhver tid flere interessante eiendomsprosjekter, samtidig som vi er interessert i nye prosjekter og samarbeidspartnere. Under «Prosjekter» finner du en oversikt over utvalgte prosjekter.

For ytterligere informasjon om NorgesGruppen se www.norgesgruppen.no