Personvernerklæring for Norgesgruppen Eiendom AS

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Norgesgruppen Eiendom
samler inn og bruker personopplysninger. 

 

 

Om den behandlingsansvarlige

Etter personvernlovgivningen er NorgesGruppen ASA behandlingsansvarlig for personopplysninger som selskapet behandler.

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:

Norgesgruppen Eiendom AS har org.nr 976 542 223
Adresse: Karenslyst allé 12-14, Postboks 300 Skøyen, NO-0213 OSLO.

Kontaktopplysninger: Telefon 24 11 31 00
E-post: personvern@norgesgruppen.no
Merk henvendelsen med NG Eiendom.

 

 

Generell kontakt

Tar du kontakt med oss på telefon eller e-post behandler vi opplysningene om deg på en sikker måte og i tråd med hva henvendelsen gjelder. Kommer du på besøk til vårt hovedkontor, Karenslyst Allé 12-14, må du registrere deg som besøkende, og det går SMS til den du skal besøke. Dine kontaktopplysninger slettes årlig, mens selve opplysningene om det enkelte besøk slettes månedlig.


Leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner for samhandling med leverandører og andre samarbeidspartnere. Lagringstid vil variere ut fra samarbeidets art, behandlingskategori og eventuell berettiget interesse i å dokumentere relasjoner.

 

Vår nettside

På vår nettside www.norgesgruppeneiendom.no bruker vi informasjonskapsler, eller cookies, for statistikkformål. Det er Google Analytics som brukes, med anonymiseringsfunksjon påslått slik at IP-adresser lagres anonymisert. Denne personvernerklæringen forteller hvordan NorgesGruppen Eiendom samler inn og bruker personopplysninger.

Nettsiden driftes av Apility AS.

 

Ekstern varslingsordning

NorgesGruppen Eiendom ønsker å få beskjed om opptreden fra våre ansatte eller partnere i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. Varsler kan gis direkte til vår juridiske avdeling eller gjennom tredjepart EY. EY er underlagt strenge sikkerhetskrav til sin tekniske og organisatoriske løsning, og behandlingen er regulert i en databehandleravtale. Håndtering av varsler kan innebære behandling av alle typer personopplysninger, inkludert særlige kategorier av personopplysninger. Grunnlaget for å behandle personopplysninger i varslingssaker er berettiget interesse eller at slik behandling er nødvendig for å oppfylle NorgesGruppen Eiendom rettslige forpliktelser, herunder arbeidsrettslige plikter og rettigheter, eller nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Hvor lenge opplysninger knyttet til varselet vil bli lagret, beror på varselets karakter og resultatet av undersøkelsene av varselet.

 

Databehandlere og utlevering

NorgesGruppen Eiendom kan bruke andre virksomheter til å behandle selskapets personopplysninger. Slike forhold er regulert i databehandleravtaler.
Viktigste databehandlere er:

  • Apility AS, førstelinjesupport, videreutvikling, drift og backup av Netflex
  • NorgesGruppen Data, et heleid selskap i NorgesGruppen, for basis IT-plattform og driftssikring.
  • EY, for ekstern varslingsordning.
  • Google, for Google Analytics, brukt på www.norgesgruppeneiendom.no.

Utlevering av opplysninger kan skje dersom lovgrunnlag foreligger, for eksempel ved pålegg fra offentlige myndigheter.

 

Rettigheter og klageinstans

Du har rett til innsyn, retting og sletting i tråd med gjeldende personvernlovverk. Har du spørsmål til hvordan NorgesGruppen Eiendom behandler dine personopplysninger, send e-post til personvern@norgesgruppen.no og merk e-posten med "Personopplysninger" i tittelen.

Du kan klage på behandlingen til Datatilsynet. Du finner opplysninger om hvordan på www.datatilsynet.no.

 

Reservasjon mot Google Analytics

Vi samler uidentifiserbare opplysninger om besøkende på norgesgruppeneiendom.no for å utarbeide statistikk, slik at vi kan lage et brukervennlig nettsted. Vi kan ikke spore opplysningene dine tilbake til den enkelte bruker. Alle data blir anonymiserte og slått sammen, og blir ikke individuelt behandlet. Om du ikke ønsker å bidra til statistikken, kan du reservere deg mot dette hos Google:

Reservering mot google analytics

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler, eller cookies, er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag.

Vi bruker informasjonskapsler bare for din navigasjon på nettstedet vårt, og for å samle inn anonymisert statistikk om bruk, slik at vi kan å gjøre nettsidene bedre.

De fleste nettlesere er innstilt til å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler kan det føre til at våre nettsider ikke vil fungere optimalt.

 

Følgende informasjonskapsler brukes på dette nettstedet

• PHPSESSID brukes til å identifisere at bevegelsene en bruker gjør kommer fra én og samme enhet. Den inneholder ingen personlig informasjon og slettes når du forlater nettsiden.


• _ga og _gid er knyttet til Google Analytics, som vi benytter for å innhente besøksstatistikk, f.eks. hvor besøkende kommer fra, hvilke sider som besøkes og hvor lang tid besøket varer. Disse slettes etter 14 måneder. Det er inngått en databehandleravtale med Google, og Anonymiseringsfunksjonen i Google Analytics er slått på. Det innebærer at IP-adresser lagres anonymt, og at vi bare får anonymiserte statistikker.

 

Deaktivering og sletting av informasjonskapsler

Du kan slette alle informasjonskapsler i nettleseren din etter å ha besøkt nettstedet. Du kan også deaktivere bruk av informasjonskapsler i nettleseren din.
nettvett kan du lese om hvordan det kan gjøres.