Syrinhaven Stabekk - Bærum

På Stabekk i Bærum har NG Eiendom Øst inngått et samarbeid med Stor-Oslo Invest og ervervet Gamle Drammensvei 39 for å utvikle tomten til nærings- og boligformål.

Næringsarealet i første etasje vil inneholde en Menybutikk på 1 700 kvm og boligdelen planlegges med  ca.100 leiligheter.

Stabekk sentrum er et sentralt knutepunkt i Bærum der det ferdigstilte prosjektet vil fremstå som en attraktivt boligløsning i markedet for nyere sentrumsnære leiligheter, med kort avstand til offentlig transport.

Planlagt oppstart av byggeprosjektet er 4. kvartal 2024, med forventet ferdigstillelse 2. kvartal 2027

Syrinhaven Stabekk - Bærum

Adresse
Gamle Drammensvei 39, Bærum
Status
Under regulering

Kontaktperson

Øistein Brevig Pjaaka
Øistein Brevig Pjaaka
Adm. direktør
NorgesGruppen Eiendom
901 09 345