Strandvegen - Tromsø

Onsdag 3. april 2019 åpnet byens flotteste supermarked i Strandvegen 108. Butikken er lokalisert syd for Tromsø sentrum. Dette er et område med etablert boligbebyggelse, der det også planlegges flere nye boligprosjekter.

Butikken er på hele 3 000 m2 med gode parkeringsfasiliteter for både biler og sykler.
Det er etablerert nye gangveier for gående til butikken. Butikken har fått et moderne design med store glassfasader mot vest og nord.

På sydsiden av butikken er det planlagt et større boligprosjekt. Boligene gjennomføres som eget byggetrinn etter at butikken er åpnet. Boligdelen vil bestå av ca. 100 boenheter fordelt på tre blokker syd for dagligvarebutikken.

 

Strandvegen - Tromsø

Adresse
Strandvegen 108, Tromsø
Areal
3 000 Kvm næring
Status
Byggeår 2019

Kontaktperson

Gorm Ruud
Gorm Ruud
Eiendomssjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 531