Stortorget Midtun - Bergen

Eiendommen er regulert til storvarehandel og dagligvare.

Ny Kiwi butikk på 1 500 kvm åpnet 02.05.2019.

Geitanger Bygg åpnet butikk på 6 940 kvm den 01.08.2019.

Eiendommen har 110 p-plasser, hvorav Kiwi har sambruk av disse med Geitanger Bygg.
Parkering er på bakkeplan foran butikkene

 

Stortorget Midtun - Bergen

Adresse
Ulsmågskaret 1, 5225 NESTTUN
Areal
1 500 KVM
Status
Byggeår 2019

Kontaktperson

Jim Kaland
Jim Kaland
Prosjektsjef
NorgesGruppen Vest
908 34 340