Stakkevollvegen - Tromsø

I Stakkevollveien 11 i Tromsø, har Norgesgruppen Nord gjennomført regulering og har i samarbeid med Stakke Utvikling AS, startet byggingen av et nærings- og boligprosjekt på tilsammen 13 000 Kvm.

Norgesgruppen Eiendom Nord har solgt prosjektet til Stakke Utvikling AS.  Seksjonen omfatter en Kiwi butikk på 1 500 Kvm med tilhørende overdekt parkering på 1 450 Kvm, som vil bli kjøpt tilbake ved ferdigstillelse av prosjektet.

Samtidig vil NorgesGruppen Nord leie tilbake deler av kontorseksjonen til eget bruk.

Kontorseksjonen er på 2 300 kvm med parkering på 1 200 Kvm. 
Boligseksjonen inneholder et hybelbygg på 6 300 Kvm.

Prosjektet er i rute med planlagt ferdigstillelse av Kiwi butikken i februar 2021 og med ferdigstillelse av kontorer og hybler i mai 2021.

Stakkevollvegen - Tromsø

Adresse
Stakkevollvegen 11, 9010 Tromsø
Areal
13 100 Kvm
Arkitekt
AT Plan og arkitektur
Enteprenør
Econor
Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Ola Svendsen
Ola Svendsen
Regionsdirektør
NorgesGruppen Nord
908 70 949