Stakkevollvegen - Tromsø

Det utvikles nytt næring-/boligprosjekt i Stakkevollvegen 11.

Prosjektet omfatter:

  • Næringsarealer: 1 900 Kvm
  • Kontor/hybel: 5 000 Kvm
  • Parkering:  5 000 Kvm

Rammesøknad ligger inne til kommunal behandling.

Stakkevollvegen - Tromsø

Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Ola Svendsen
Ola Svendsen
Regionsdirektør
NorgesGruppen Nord
908 70 949