Stakkevollvegen - Tromsø

I Stakkevollveien 11 i Tromsø har Norgesgruppen Nord gjennomført regulering, og i samarbeid med Stakke Utvikling AS bygd et nærings- og boligprosjekt på tilsammen 13 000 Kvm.

Norgesgruppen Eiendom Nord har solgt prosjektet til Stakke Utvikling AS, og kjøpt tilbake en næringsseksjonen som omfatter en Kiwi butikk på 1 500 Kvm med tilhørende overdekt parkering
på 1 450 Kvm.

Samtidig vil NorgesGruppen Nord leie tilbake deler av kontorseksjonen til eget bruk.

Kontorseksjonen er på 2 300 kvm med parkering på 1 200 Kvm. 
Boligseksjonen inneholder et hybelbygg på 6 300 Kvm.

Kiwi butikken åpnet 26. februar 2021, mens kontorer og hybler ble ferdigstilt 3. juni 2021.

Stakkevollvegen - Tromsø

Adresse
Stakkevollvegen 11, 9010 Tromsø
Areal
13 100 Kvm
Arkitekt
AT Plan og arkitektur
Enteprenør
Econor
Status
Ferdigstilt

Kontaktperson

Ola Svendsen
Ola Svendsen
Regionsdirektør
NorgesGruppen Nord
908 70 949