Snarøya - Bærum

På Snarøya i Bærum har NorgesGruppen Eiendom bygget Spar sin første miljøbutikk.
Butikken åpnet 24. august 2018.

Under byggingen av butikken har det vært stort fokus på bruk av miljøvennlige materialer.  Prosjektet har mange innovative løsninger som er med på å redusere energiforbruk og CO2-fotavtrykket til bygget. Summen av alle miljøtiltakene gjør at CO2-fotavtrykket er redusert med 60 %.

Råbygget består av massivtre konstruksjoner i både vegger og tak. Ytterveggene består av dobbel massivtre elementer uten isolasjon. Taket består av prefabrikerte “Kielsteg” elementer og er dekket med sedumdekke (grønt tak). I gulvdekket og fundamenteringen er det brukt lavkarbonbetong og resirkulert armeringsjern.

På byggets syd- og østfasade er det montert solcellepaneler.  Det er også installert et avansert varmegjenvinningsystem for gjenvinning av overskuddsvarme fra butikken.

Utenfor butikken er det brukt en ny type asfalt, som gjennom en ny produksjonsteknikk med lavere produksjonstemperatur, reduserer energiforbruket og utslippet av klimagasser. Butikken har 55 parkeringsplasser og mulighet for lading av både el-biler og el-sykler. 

Se  mer informasjon om butikken her:

http://www.bygg.no/article/1366139

https://vimeo.com/290651445/10ee05d938

Snarøya - Bærum

Adresse
Snarøyaveien 139
Areal
1 400 Kvm
Arkitekt
Meinich Arkitekter AS
Enteprenør
POB Entreprenør AS
Status
Byggeår 2018

Kontaktperson

Cathrine Seehusen Bentsrud
Cathrine Seehusen Bentsrud
Eiendomssjef
NorgesGruppen Eiendom
901 20 452