Råkhaugen - Molde

Utvidelse og oppgradering av eksisterende Kiwibutikk.

Råkhaugen - Molde

Status
Ferdigstilt

Kontaktperson

Rune Heggdal
Rune Heggdal
Regionsdirektør
NorgesGruppen Romsdal og Nordmøre
415 09 109