Nardobakken - Trondheim

På Nardo i Trondheim ligger Kiwi Nardobakken ved et etablert boligområde og en av hovedinnfartsårene til sentrum, i nærheten av E6/omkjøringsvegen.

En ny og innbydende butikk på 1 800 kvm ble åpnet den 6. mars 2018. Lokalene var tidligere medisindepot som nå er ombygd og rehabilitert. I tillegg til Kiwi inneholder bygget apotek og solarium, samt kontorlokaler i plan 2.

Nardobakken - Trondheim

Adresse
Nardobakken 2
Areal
2 000 kvm
Status
Ferdigstilt

Kontaktperson

Ivar Sølberg
Ivar Sølberg
Regionsdirektør
NorgesGruppen Midt-Norge
901 35 476