Langhus - Nordre Follo

Ved Langhus Senteret i Nordre Follo kommune, reguleres den inn et nytt boligprosjekt.
NorgesGruppen Eiendom vil utvikle eiendommen på Arnestadjordet som er på ca. 15 000 Kvm.
Eksisterende bygningsmasse på tomten er revet og det er planlagt ca. 170 leiligheter fordelt på
8 boligblokker.
Planlagt byggestart er våren 2023.

Langhus - Nordre Follo

Areal
15 000 Kvm
Status
Under regulering

Kontaktperson

Geir Inge Juriks
Geir Inge Juriks
Utviklingsdirektør
NorgesGruppen Eiendom
950 51 389