Langhus - Nordre Follo

Ved Langhus Senteret i Nordre Follo kommune, reguleres den inn et nytt boligprosjekt.
NorgesGruppen Eiendom har inngått samarbeid med Nordr Eiendom AS om å utvikle eiendommen
på ca. 15 000 Kvm på Arnestadjordet.
Eksisterende bygningsmasse på tomten er revet og det er planlagt ca. 170 leiligheter fordelt på
8 boligblokker.
Planlagt byggestart er høsten 2022.

Langhus - Nordre Follo

Areal
15 000 Kvm
Status
Under regulering

Kontaktperson

Geir Inge Juriks
Geir Inge Juriks
Utviklingsdirektør
NorgesGruppen Eiendom
950 51 389