Langhus Senter

Utvidelse av eksisterende Menybutikk. Rehabilitering av fasader, oppgradering av uteområder og parkeringsanlegg. Ferdig 10. mars 2016.

 

Langhus Senter

Arkitekt
Meinich Arkitekter AS
Enteprenør
Håndverkskompaniet AS og Isachsen Entreprenør AS
Status
Ferdig mars 2016

Kontaktperson

Anders Olaussen
Anders Olaussen
Eiendomssjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 516