Langhus Senter - Nordre Follo

Utvidelse av eksisterende Menybutikk. Rehabilitering av fasader, oppgradering av uteområder og parkeringsanlegg. Ferdig 10. mars 2016.

 

Langhus Senter - Nordre Follo

Arkitekt
Meinich Arkitekter AS
Enteprenør
Håndverkskompaniet AS og Isachsen Entreprenør AS
Status
Ferdig mars 2016

Kontaktperson

Anders Olaussen
Anders Olaussen
Eiendomssjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 516