Fjeldset - Elverum

Kiwi Fjeldset, på Elverum, åpnet 25. februar 2016. Butikken, på 1 300 kvm, er NorgesGruppen første egeneide miljøbygg og et ledd i Norgesgruppen sin miljøambisjon om å bli klimanøytral.
Det er lagt fokus på miljø- og energieffektive løsninger både for bygget og de tekniske installasjonene.

Fjeldset er et pilotprosjekt hvor en tester ut ulike miljøvennlige løsninger for å finne ut hvordan man kan bygge fremtidens dagligvarebutikk. Prosjektet er støttet av Enova.

Det er lagt fokus på å tilpasse byggets estetikk til stedlige forhold. Elverum ligger i et av Norges største skogbruksdistrikter. Det er benyttet lokale leverandører på mange av leveransene.
Bærende konstruksjoner er levert av Moelven Limtre, veggelementer levert av Ringsaker Takelementer og ytterkledningene er Malmfuru fra Alvdal. 
Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise av Ø.M Fjeld.

Butikken er bygget etter lavenergistandard som innebærer skjerpede krav for isolasjon, tetthet og energiforbruk. Butikken er bygget med bærekonstruksjonen, vegger og tak i trematerialer.
Det benyttes spesial betong og isolasjon med lave utslipp fra produksjon.
Det er også utstrakt bruk av materialer med resirkulert innhold. Alle tiltakene som er gjort i prosjektet gir en reduksjon i klimagassutslipp, på ca. 50 %, sammenliknet med referansebygget.

For de tekniske installasjonene er det lagt vekt på energieffektive løsninger. Overskuddsvarme fra kuldeanlegget utnyttes til oppvarming av ventilasjonsluft og til forvarming av tappevann. 
Belysning er implementert med LED belysning både innendørs og utendørs. Det er mulighet for dynamisk styring mot dagslys og tilstedeværelsessensorer i rom som ikke trenger lys hele tiden.

Kiwi har montert et energieffektivt kuldetekniske anlegg i butikken. Det benyttes lavenergi kjøledisker med overdekning og LED lys.  Kjøl- og frysemaskiner i er bygget med det naturlige kuldemediet CO2.

Fjeldset - Elverum

Adresse
C. J. Hambrosveg 2
Areal
1 300 kvm
Enteprenør
Ø. M. Fjeld AS
Status
Byggeår 2016
Nettside

Kontaktperson

Anders Olaussen
Anders Olaussen
Eiendomssjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 516