Frysjaparken - Oslo

På Frysja har NG Eiendom Øst sammen med Obos Nye Hjem og Stor-Oslo Eiendom igangsatt utvikling av et attraktivt område som tilsammen utgjør 94 000 kvm. 
Næringsdelen utgjør 5 000 kvm som vil inkludere en Meny-butikk og resterende utbygging utgjør boliger med ca. 900 leiligheter.

Obos Nye Hjem eier 50 %, NorgesGruppen 10,6 % og andre resten. 
Stor-Oslo Eiendom har ansvar for prosjektutviklingen.

Byggestart var 2018 og de første boligene er ferdigstilt og tatt i bruk.

Planlagt prosjekthorisont for ferdigstillelse av totalprosjektet er 10 år.

Frysjaparken - Oslo

Adresse
Frysjaveien 40, Oslo
Areal
94 000 Kvm
Arkitekt
Arcasa Arkitekter med flere
Enteprenør
Veidekke
Status
Under bygging

Kontaktperson

Øistein Brevig Pjaaka
Øistein Brevig Pjaaka
Adm. direktør
NorgesGruppen Eiendom
901 09 345