Dalgård - Trondheim

Kiwi Dalgård er en ny frittliggende dagligvarebutikk på Dalgård på Byåsen i Trondheim.
Butikken er ca 1 200 kvm og åpnet 7. september 2017. Butikken har 46 parkeringsplasser, hvorav halvparten under tak.

Kiwi Dalgård ligger i et etablert boligområde, ved rundkjøringen ved General Bangs veg/Gamle Oslovei, som knytter Byåsen nord og sør sammen.

Butikken er prosjektert med en stor andel miljøtiltak. Bygningen tilfredsstiller krav til passivhus, dvs den bygges godt isolert og tett for å oppnå lavt oppvarmingsbehov. Solceller på tak og vegg gjør butikken delvis selvforsynt med strøm. En egen energibrønnpark sørger for et oppvarmingsoverskudd. Energien som butikken ikke bruker selv skal forsyne naboene, et boligprosjekt med 60 leiligheter. Videre er det etablert ladestasjoner for både el-bil og el-sykkel ved butikken. Kiwi Dalgård har fått Enova-tilskudd pga sine innovative energiløsninger.

Se mer om Kiwi Dalgård her:

https://drive.google.com/file/d/1ylrPiint2prxEBtVSTa7iTzPXbrYa_lm/view

 

 

Dalgård - Trondheim

Adresse
Drivhusveien 2, Trondheim
Areal
1 200 kvm
Status
Byggeår 2017

Kontaktperson

Anders Olaussen
Anders Olaussen
Eiendomssjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 516