Bekkestua - Bærum

På Bekkestua i Bærum er det planlagt et kombinasjonsprosjekt, bolig/næring, i samarbeid med PEAB Eiendom og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL).

Prosjektet består av 67 boenheter fordelt på 5 etasjer. 1. etasje vil inneholde næringsareal på 4 100 kvm der det blant annet skal etableres en Kiwi på ca. 1 700 kvm. I underetasjen er det parkeringsareal for både boliger og næring. 
Bygget er på totalt 16 000 kvm BRA.

Det foreligger godkjent rammetillatelse og byggearbeidene ble igangsatt januar 2019. Både boliger og næringsseksjonen vil ferdigstilles i 2021.

Se mer om prosjektet her:

http://www.bygg.no/article/1384135

Bekkestua - Bærum

Adresse
Nadderudveien 1
Areal
4 100 Kvm næring
Arkitekt
Puls Arkitekter
Enteprenør
PEAB Entreprenør
Status
Under bygging
Nettside

Kontaktperson

Øistein Brevig Pjaaka
Øistein Brevig Pjaaka
Adm. direktør
NorgesGruppen Eiendom
901 09 345