NorgesGruppen Eiendom i Estate nyheter

«Gigant med mange baller i lufta»

Glen Widing

PUBLISERT Mandag 27. september 2021 - 08:58

 

Salg av dagligvarer har gjort NorgesGruppen til landets største dagligvarekonsern.

Denne kjernevirksomheten har dessuten resultert i store eiendomsinvesteringer, faktisk eier eiendomsselskapet i dag over 300.000 kvadratmeter detaljeiendom med en estimert verdi på 5,5 milliarder kroner.

Noen steder går NorgesGruppen Eiendom (NGE) bare inn med penger og en liten eierandel for å få på plass en dagligvarebutikk.
Andre steder tar de en sentral eierposisjon med aktiv deltakelse i selskapsstyret og styringsgrupper og påvirker dermed hvordan prosjekter skal utformes, eller de sitter i førersetet og tar hele kontrollen selv.

 

Vil satse mer
- Vi har en offensiv eiendomsstrategi og skal satse enda mer. Men vi er fleksible og når vi av en eller annen grunn ikke ønsker å gjøre alt selv, er det like naturlig å jobbe sammen med partnere, sier administrerende direktør Øistein Pjaaka.

Hvert eneste år bygger NGE nye lokaler til kjeder som Kiwi, Meny og Spar. Men dette handler om mye mer enn frittstående dagligvarebutikker, for de står også bak flere kombinasjonsprosjekter som inkluderer leiligheter.
Et eksempel på dette er Havstad i Trondheim hvor det nå bygges 75 leiligheter over 2.000 kvadratmeter næringsarealer i et prosjekt utviklet av NGE, og på Stabekk i Bærum samarbeider de med Stor-Oslo Eiendom om utviklingen av et lignende prosjekt.

På Tåsen i Oslo er et eldre butikksenter under utvikling sammen med Neptune Properties hvor planen er å bygge et helt nytt moderne senter med rundt 120 leiligheter i etasjene over.
- Ambisjonene og strategien vår er lagt for at vi kan være med på alle typer eiendommer i alle faser.
Vi har kapital, vilje og kompetanse. Vi vil bli mer synlige, bygge flere allianser og være med på flere prosjekter, påpeker utviklingsdirektør Geir Inge Juriks.

 

Ser en merverdi
Han poengterer at fordelen med å bygge boligkompetanse i organisasjonen både knytter seg til behov i utviklingsprosessene og merverdien som følger.
- Hvorfor skal vi bare bygge butikkene og la andre ta seg av boligene?  Knutepunktutvikling fordrer en evne til å se ting i sammenheng, det er mye som må balanseres hvis resultatet skal bli best mulig for flest mulig.

Når det bor folk rundt en butikk er det naturlig at de handler der, så vi gjør det heller selv og bygger dermed opp under kjernevirksomheten vår.
Det er en erkjennelse av at verdikjeden er mer omfattende og at vi – i motsetning til de fleste andre eiendomsutviklere - blir værende igjen på stedet når prosjektet er ferdig, sier han.

Et av de største prosjektet NGE er med i så langt er Bryggerikvartalet i Trondheim som de eier sammen med Heimdal Bolig og R. Kjeldsberg. Der skal de transformere det gamle tomteområdet til E.C. Dahls Bryggeri til nærmest en ny bydel med opp mot 1.200 boliger over 69.000 kvadratmeter i tillegg til næringslokaler.

Planen er å få godkjent rundt 110.000 kvadratmeter fordelt på gammel og ny bebyggelse.
- Noen steder er vi litt svakere på markedsandeler som i Trondheim der Coop og Rema er store.
Vi kom litt sent inn i dette området og kan ikke bare sitte å vente på gode leiekontrakter. Derfor må vi ta grep selv med både handel og bolig.

De seneste sju årene har vi derfor kjøpt flere store tomter i byen. Bryggerikvartalet er et 10 - 12 års prosjekt der vi satser på å få til minst en dagligvarebutikk og dessuten spille med i hele prosessen,
sier Pjaaka.

 

Riktig beliggenhet
I Tromsø er imidlertid markedssituasjonen en annen.
- Der eier vi noen av de største dagligvarebutikkene i landsdelen. Vi må vel kunne si at klare ambisjoner, en god markedsforståelse og et godt samarbeid med sentrale lokale aktører gjør at vi har fått den posisjonen vi har i dag, sier han og understreker at dagligvarebransjen naturlig nok alltid handler om riktig beliggenhet.

Tenk bensinstasjoner, de har vært flinke til å legge seg til veikryss med bra gjennomgangstrafikk i tillegg et bakland med boliger som også har sin daglige tur forbi stedet.

Det samme er langt på vei også kjennetegnet på en god dagligvarelokalisering, men vi ser også at betydningen av å ligge i et godt kollektivknutepunkt blir viktigere og viktigere.
Tåsen har en slik plassering. Den er vår største Sparbutikk i Oslo-området og vi tror på en pen økning etter realisering av vårt nye prosjekt, forklarer Juriks.
Han forteller om en transformering som vil snu opp ned på dagens utdaterte senter.
- Dette er knutepunktutvikling der vi i tillegg til dagligvarebutikken vil ha inn en kafé, bakeri, blomsterbutikk og annen næringsaktivitet for å skape et torg og en møteplass.
Naboene trenger dermed ikke å dra til sentrum eller kjøre til et storsenter for å handle, treffe naboer
og få en hyggelig opplevelse, poengterer han.

 

Flere kombiprosjekter
Pjaaka forteller at det for NGE fremover blir aktuelt å bygge flere kombinasjonsprosjekter i større tettsteder og i byer, dessuten vil frittliggende butikker fortsatt være et naturlig valg utenfor disse.
- For å få de gode beliggenhetene må vi kunne faget og komme inn i prosessen så tidlig som mulig.

På den ene siden har vi lange briller og er kanskje ikke ute etter å hente inn like kjappe gevinster som mange andre, på den andre er vi imidlertid avhengige av å følge med på hva som dukker opp av muligheter.
Vi liker å se på oss selv som i stand til å ta svært raske til å ta beslutninger når det er behov for det. Dette, kombinert med at vi nå er rigget for enda flere utviklingsprosjekter, gjør at vi gleder oss til
veien videre.