Eiendom til leie

Ved siden av våre egne kjeder/virksomheter har NorgesGruppen Eiendom AS et stort kontaktnett mot virksomheter innen handel og annen virksomhet. Vi eier ca 800.000 kvm næringseiendom.

For virksomheter på leiesøk vil vi raskt finne ut om vi har passende arealer i både vår eide og leide portefølje av eiendommer. Vi vil også kunne orientere om pågående og fremtidige eiendomsprosjekter.


Ved generelle, ikke geografiske bestemte henvendelser kan man kontakte:
Eiendomsdirektør Trond Enger
tlf. 476 01 515 | Trond.Enger@norgesgruppen.no