Skjetten Senter - Lillestrøm

Skjetten Senter i Lillestrøm kommune er et eksisterende nærsenter eiet av NorgesGruppen Eiendom.
Dagens senter består av en dagligvarebutikk, samt syv mindre næringsarealer. I andre etasje av senteret finnes et legesenter og en tannlegeklinikk mm. 
Det er igangsatt regulering av eiendommen hvor planen er å rive dagens bygningsmasse og erstatte denne med et kombinert nærings- og boligprosjekt. 
Det nye prosjektet er planlagt med ca. 4 500 kvm næringsarealer og tilsammen 170 leiligheter fordelt på fem boligblokker.

Skjetten Senter - Lillestrøm

Areal
18 000 Kvm
Status
Regulering

Kontaktperson

Vegard Sletten
Vegard Sletten
Prosjektsjef
NorgesGruppen Eiendom
476 01 514