Lindeberg Senter – Oslo

Det planlegges bolig- og næringsutvikling av vårt nærsenter på Lindeberg. Senteret ligger ved Lindeberg T-banestasjon og eiendommen grenser mot Østmarka.

Det planlegges regulering av et prosjekt som inkluderer oppgradering av handelsarealene inkludert ny og større Kiwi. I tillegg vurderer vi høyere utnyttelse av tomten, med boliger over næringsarealene.

Lindeberg Senter – Oslo

Status
Planlagt prosjekt

Kontaktperson

Geir Inge Juriks
Geir Inge Juriks
Utviklingsdirektør
NorgesGruppen Eiendom
950 51 389