ASKO - Vestby

NorgesGruppen Eiendom har bistått Asko med prosjektledelse av utbygging av nytt kjølelager på Vestby.

Det nye kjølelageret er lokalisert sammen med eksisterende sentrallager og Asko Øst sine lager på Deliskogen. Det nye kjølelageret har fått et samlet gulvareal på omlag 17 000 kvm og en innvendig takhøyde på omlag 25 meter med tilknyttede arealer for kontor, miljøstasjon, tekniske rom etc.
på ca. 4 000 kvm.
I tillegg kommer ombygging av eksisterende lager, ca. 7 000 kvm til kjølelager samt opparbeidelse av utomhus areal. Totalt omfatter prosjektet 28 700 kvm.

Kjølelageret inneholder et avansert automatikk- og logistikksystem som skal håndtere 48 000 000 Dpak/år. Kravene for de varer som skal lagres her medfører at temperaturen i hele lageret til enhver tid må være mellom 0°C og +2°C.

Prosjektet er gjennomført med totalentreprisekontrakt for bygg, automatikk- og logistikksystem kjøres som egen leveranse.

ASKO - Vestby

Areal
28 700 kvm
Status
Ferdigstilt