Grua - Lunner

NorgesGruppen Eiendom gjennomførte i 2015 en arkitektkonkurranse for Kiwi, hvor konseptbygget “Fasett" ble vinner. Bygget er tegnet av AD Arkitekter AS. Den gamle butikken brant ned i 2015 og ble gjenåpnet i henhold til nytt konsept. Butikken åpnet januar 2017.

Grua - Lunner

Adresse
Myllaveien 6 A
Areal
1 150 kvm
Arkitekt
AD Arkitekter AS
Enteprenør
POB AS
Status
Solgt