Nytt miljøbygg i Sande

NorgesGruppen Eiendom har levert det andre miljøbygget til Kiwi. Bygget er på 1 300 kvm og ligger på Nordre Jarlsberg Brygge i Sande kommune.

 

NorgesGruppen Eiendom ønsker å bidra til et miljøvennlig Norge og støtter opp under NorgesGruppens mål når det gjelder bærekraft. Våre miljøbygg vil legge til rette for, og ha fokus på tiltak som fossilfri byggeplass, kildesortering både på byggeplass og i leietakers drift, energieffektiviseringstiltak, bruk av fornybar energi og sertifiserte miljøvennlige lavutslipps byggematereialer.

Kiwi Fjeldset i Elverum åpnet februar 2016 og var NorgesGruppens første egeneide miljøbygg. September 2017 åpnet miljøbygg nummer tre på Dalgård i Trondheim.

Miljøbygget på Nordre Jarlsberg Brygge i Sande kommune er satt opp med bruk av tremoduler og med grunnmuren i lavkarbonbetong. I tillegg er det også solceller på taket. Bygget tilfredsstiller kriteriet for et lavenergibygg i henhold til Norsk Standard. 700 kvm. solcellepaneler produserer ca. 75 000 kwh. pr. år og dekker ca.18% av Kiwibutikkens strømforbruk. Materialvalgene bidrar til at klimagassutslippet reduseres med 50 prosent.

Det er etablert el. lader for både biler og sykler.

I samarbeid med Moelven Limtre og Ringsaker Takelementer har vi utviklet et bygg som har en effektiv byggeprosess og dermed også kortere byggetid.