Norges grønneste butikk - Kiwi Dalgård

Kiwi Dalgård er en grønn miljøbutikk som har overskudd av energi fra solceller og grunnbrønner. Overskuddet av energi selges til 60 boliger i nabobyggene. Solcellene er integrert i deler av fasaden og på tak. Butikken er på 1.250 kvm med både utvendig parkering og parkering under nærmeste boligblokk. Det er mulig å lade el-bil og el-sykkel på utsiden av butikken. ASKO frakter varer til butikken i lastebiler som går på egenprodusert hydrogen eller elektrisitet - helt rent.

Byggherre: NorgesGruppen Eiendom.

Areal: 1.250 kvm.

Energi: Totalt strømforbruk er beregnet til ca. 126.000 kWh, noe som er en besparelse på 1/3 i forhold til en butikk bygget etter byggeforskriften TEK10. Beregnet kjøpt strøm: 70.000 kWh/år.
Produksjon av strøm fra solceller: 56 000 kWh/år.

Varmtvann: Produksjon fra 8 grunnbrønner: 600.000 kWh/år.
Uttak av energi fra grunnbrønner reguleres ut fra varmebehov i butikk og boliger.
Vi antar at boligene kan få inntil 500.000 kWh/år, noe som tilsvarer 1 kW kontinuerlig for hver av de 60 leilighetene.

Dette representerer et salg av 500.000 kWh i form av varmtvann og kjøp av 70.000 kWh i strøm.
Vi forventer å selge mer energi i form av varmtvann enn vi må kjøpe fra strømnettet.
Bygget klassifiseres derfor som et «Plusshus».

Butikken har utover dette også gjenvinning av varm luft fra butikken og fra fryse- og kjøledisker til oppvarming av ventilasjonsluft. Her kan du lese mer om prosjektet.