Miljø og bærekraftsatsning

NorgesGruppen Eiendom setter full fart på miljø- og bærekraftsatsningen og tilslutter seg de 1O strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050

Gjennom vårt medlemskap i Norsk Eiendom har vi forpliktet oss til å implementere 10 strakstiltak for å planlegge, bygge og drifte mer miljøvennlig. Dette gjelder blant annet miljøsertifisering, kompetanseutvikling, energi- og miljøledelse, innovasjon, ombruk, tiltak mot klimagassutslipp, og fossilfri byggeplass.  Hensikten er å få på plass en mer systematisk tilnærming til valg av mål og tiltak, samt rutiner for rapportering og kontroll. 

 

De 10 strakstiltakene er:

  1. Miljøserifisér organisasjonen
  2. Innfør kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende plan for opplæring
  3. Kjøp kun bygningsprodukter uten helse- og miløfarlige stoffer
  4. Innfør energi- og miljøledelse
  5. Utnytt takflatene
  6. Etterspør innovasjon fra hele næringskjeden
  7. Planlegg for ombruk
  8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
  9. Etterspør og prioriter bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp
  10. Etterspør fossilfri byggeplass

 

Bærekraftsmål Miljø

NorgesGruppen Eiendom AS har til sammen oppført seks miljøbygg. 
Disse er Kiwi Fjeldset (Elverum), Kiwi Dalgård (Trondheim), Kiwi Nordre Jarlsberg Brygge (Sande),
Kiwi Skollenborg (Kongsberg), SPAR Snarøya (Bærum) og Kiwi Lundehaugen (Sandnes).

Det er i 2022 planlagt to nye miljøbygg – KIWI Hunndalen (Gjøvik) og Kiwi Elingaardkilen (Fredrikstad)
– i tillegg til at ytterligere miljø- og energitiltak vil bli søkt innpasset i pågående plan- og prosjektutviklingsprosjekter. 

Vi vil i 2022 også starte opp pilotprosjekter for å BREEAM-NOR sertifisere to av våre bygg (BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg). Det ene prosjektet er et eksisterende bygg (Skjetten senteret) som vi rehabiliterer, men det andre bygget er et nybygg. I tillegg er NG Eiendom involvert i rehabiliteringen av NorgesGruppen sitt hovedkontor i Karenslyst allé 12-14 i Oslo, hvor vi har stilt krav om at prosjektet sertifiseres iht. BREEAM in Use, med ambisjon om å oppnå karakteren Excellent og med energimerket grønn C.

NG Eiendom har opparbeidet seg kompetanse på miljøsiden gjennom pilotprosjekter ved å teste ut forskjellige miljøtiltak.  Eksempler på slike miljøtiltak er solceller på tak og vegger, varmepumpe m/salg av overskuddsvarme til bolig, sedumtak (grønne tak), bruk av lavkarbon betong, bruk av massiv tre, bygging av passivhus og lavenergi bygg mm. 

 

Les mer om de 10 anbefalte strakstiltakene for byggeiere i Eiendomssektorens veikart for 2050: